Ännu ett försök på Horsfjärden. Skam den som ger sig ....! 13 Mars

En strålande soluppgång som snabbt förböts i tunga moln. Det var hur dagen inleddes. Ny plats hade rekats men tji fick vi! Inte ett hugg på hela dagen!

Inga mer planerade isfisken på Horsfjärden i år!!