Summering 2018

Det är klart att man i egentlig mening aldrig skall vara nöjd utan att man fortsätter sträva efter bättre resultat. Men...... årets fiske har varit allt annat än bra. Vi har haft 9 fisketillfällen under denna säsong vilket ligger kring det normala men tyvärr är 4 av dessa bomfisken, dvs nästan hälften av gångerna har vi gått hem utan fisk!! Man frågar sig i dessa lägen vad det är man gör för fel och kan bara konstatera att vi utför fisket som vi alltid har gjort det och det är bara sämre i år än tidigare.
Även de gånger som vi fått fisk har antalet varit ytterst begränsat. Årets topp har legat på 3 fiskar medan ett normalt år har vi i alla fall något fisketillfälle med 8-10 fiskar på isen.
Årests snittfisk på 1,44 fiskar per tillfälle är det sämsta sedan mina mätningar började för 10 år sedan.  Nu är det bara att blömm, ladda om , och se fram mot kommande säsong! Åter på nätet i nov/dec!