Vilka är då vi .....

Fiskarna

Anette och Björn. Bor i Årsta, Stockholm. Sommarställe på ön Långgarn straxt innanför Muskö, i Stockholms skärgård. Lägger ner rätt många vinterhelger på isen. På vårarna väntar fiske från båt istället fram till midsommar.  Framför allt Gädda men även Strömming! En och annan Göstrolling förekommer under sommarhalvåret men också mete efter Gös och lite större Abborre. I Augusti väntar Kräftfisket som i September åter övergår i Gäddfiske!

Våra fiskeplatser

Du har säkert dina favoritsjöar att fiska i. Själva håller vi mest till på Drevviken, Tyresö eller Måsnaren, Södertälje eller Hårsfjärden innanför Muskö. Eftersom vi bor i Årsta och har 15-20 minuter ner till både Måsnaren och Drevviken så blir det också flest besök där. 
Drevviken
Drevviken är en mellanstor insjö med maxdjup på 15 m med gott om gädda, gös och abborre. Strandlinjen sluttar brant så det är ofta 7-8 meter direkt  och det gör att det finns många bra fiskeplatser att välja på.
Gäddan är förhållandevis stor och snittar på 3-4 kg. Har ännu inte fått någo gös!
Letar förtvivlat.

Måsnaren
Måsnaren är en mindre insjö med ett maxdjup om 5 m med gott om gädda, gös och abborre.
Det är en klassisk flatbottensjö utan särskilda djupskillnader med en hel del bra fiskeplatser. Gäddan är förhållandevis liten och medelvikten ligger nog runt 1,5 kg. Däremot finns det bra med gös med en vikt runt 3 kg.
2013 fick vi en gös på 6,12 kg! Bilden vid sidan om texten visar just den Gösen.
Horsfjärden
Horsfjärden är en del av Östersjön och djupen varierar därefter. Det är framför allt den lite grövre gädda som lockar. Det finns en hel del fina fångstplatser och man är ofta rätt själv så man behöver inte trängas. Det finns gös men den är svårfångad!

Fiskekort

Självklart har vi fiskekort för Måsnaren och Drevviken via respektive fiskeklubb. Vi har också Sportfiskekortet som gäller 42 sjöar i Stockholmsområdet. Därutöver har vi ett TDA kort för kustfisket där angling ingår. 
Våra fiskekort har en begränsning av antalet angeldon till 10 st per kort.
Vi har därför löst dubbla fiskekort för att kunna hantera 20 ställ när vi båda är på isen