Angling

Själva fisket ....

Målet är att vara ute på isen innan det ljusnar, dvs vandringen till utsedd fiskeplats sker i mörkret. I takt med gryningen och ljuset borra jag hål efter hål men det är viktigt att man alltid har översikt över samtliga angelställ. På vårarna avkyls varmluft över sjön/isen och det bildas ibland så kraftig dimma att man måste komprimera fiskeområdet för att ha möjlighet att se samtliga angelställ.

Vartefter hålen borras sker aptering av angeldonet enligt följande:

När jag borrar hålet spar jag "isfliset" och bygger en hög alternativt använda snö på isen. I den högen fäste jag sedan själva angeldonet. Dessförinnan har jag fäst vippan. Jag använder mig normalt inte av knallskott då jag tycker det är lite onödigt när man ändå har bra uppsikt. Knallskott är dock mycket bra om sikten är nedsatt på grund av dimma eller kraftigt snöfall!

Nu fäster jag mörten i de dubbla trekrokarna (gäddtacklet) enligt bilden. Sänk ner mörten i hålet och försök få mörten placerad ca 30-40 cm ovanför botten om djupet är 3-7 meter. Om jag fiskar på djup mellan 7-10 meter låter jag mörten hänga 1-2 meter ovan botten. Det är inte alltid så enkelt att få mörten rätt placerad då vissa mörtar är extra pigga och gärna simmar sidleds. Efter några minuter brukar även dessa mörtar lugna ner sig och fixerar sig på anvisat djup.

Min egen erfarenhet säger mig att djupet är viktigt, framför allt om du är ute efter gös. Gösen fiskas lättast i flatbottensjöar som vanligtvis är rätt grunda. Gösen ligger gärna nära botten och trycker och rör sig förhållandevis lite. Det är därför extra viktigt att betet kommer nära inpå från början. Grov gädda rör sig ohämmat pelagiskt och fiskas bäst på mörtdjup om ca 4-8 meter även fast bottendjupet är över 10 meter. Ta gärna hjälp av djupkartor för att finna branter, grynnor och andra områdena i sjön som kan anser bra för fisket. Du kan ofta hitta djupkartor på nätet, många gånger på kommunernas egna hemsidor.

Om huggen uteblir brukar jag ändra djup med någon/några meter upp eller ner och det visar sig att det ofta ger resultat.

Till min hjälp att hitta rätt djup har jag ett bärbart ekolod. Fungerar till och med att testa djupet genom isen om isytan är vattnig och isen inte innehåller alltför mycket luftbubblor.

Min model visar dock djupet i "foot" och inte i meter då den är direktimport från USA! Går dock snabbt att omvandla då 1 foot är 30,48 cm dvs 30 cm . Djupet på bilden är alltså 10 m

När fisken hugger....

Din huvudsakliga uppgift är att städigt ha alla dina angeldon under uppsikt. Du kommer att märka vilka mörtar som är extra pigga och delvis kommer att kunna leverera några "falska" fäll. Gäddan, gösen och abborren hugger generellt på helt olika sätt vilket också är lätt att se.

Gäddan
Gäddans distinkta hugg som kommer få vippan att nå vatten ytan på någon sekund för att sedan signalera napp med ett tydligt vinkande. Därefter ser och hör man linrullen snurra kraftigt medan gäddan snabbt tar mörten och för det bort för att vända och svälja! Ta dig så snabbt som möjligt fram till hålet dock utan att störa det andra fisket. Du har oftast mer tid än du tror. Avvakta tills rullen stannar helt och vänta in ytterligare någon sekund innan du fattar linan och gör ett mothugg. Dra in linan vänligt men bestämt och ge inga slack. Om gäddan rusar ger du löplina men håller den ständigt lätt spänd. När nu gäddan närmar sig nedre hålkanten närmar sig också det mest kritiska momentet. I bland har gäddan en förkärlek att lägga sig rak under isen vilket gör att du får en 90 graders vinkel på linan. Du måste då släppa efter och få gäddan att komma mer direkt upp i hålet. Det är lätt att få ishugg om en av trekrokarna sitter fritt och fastnar i isen. Plötsligt får gäddan lite slack och kan spotta ut betet och helt släppa. Så fort gäddans käft syns i hålet tar jag "fishgripen" och krokar tag istället för att belasta linan den siste biten.
Gösen
Gösens hugg är snarare en smekning. Vippan går upp och ner utan att direkt utlösas. Det händer även att gösen lyfter mörten så vippan står rakt upp. Det finns tillfällen då vippan gått upp och ner ett tiotal gånger och plötsligt ställt sig rakt upp och helt saknar betsefisk. Gösen har en fantastisk förmåga att trockla av betesfisken från dubbla trekrokar!!

När väl fället utlöses stannar oftast gösen på huggplatsen. Linknuten ligger många gånger på iskanten och man kan tro det är vindfäll. Gösen är mycket skyggare än gäddan vilket gör att den spottar ut mörten så fort den misstänker något eller att den känner av krok eller tafs. Sätt dig på huk och håll koll på den liggande linan i minst två minuter. Det kan komma små rörelser i linan men avvakta till du ser ett mer kontinuerligt drag. När du väl valt att dra är det extra viktigt att inte smårycka i linan vid mothugget utan att vara distinkt i sin rörelse. Gösen gör inte samma motstånd som gäddan utan följer oftast med på ett enklare sätt. Sedan är det "fishgripens " tur!
Abborren
Abborren hugger som ett mellanting av gäddan och gösen. Precis som gösen står den ofta och får vippan att gå upp och ner ett antal gånger men när det väl bestämt sig tar den bytet och drar iväg. Abborren har en förmåga att ta rätt stora mörtar och man förvånas ibland av att själva abborren inte sitter fast i krokarna utan att det är abborrens käftar som sitter så tätt mot mörten att den tvingas följa med upp över isen. Abborren följer oftast med utan "fishgrip"

Avkrokning

Det är inte alltid det enklaste att kroka av en gädda som svalt glupskt. I vissa fall måste man ta beslutat att avliva fisken innan själva operationen men oftast sker avkrokningen helt odramatiskt. Käftöppnare och en lång tång är ett måste. Om gäddan är stor är det faktiskt bra om man är två, en som jobbar och en som håller i!

I princip alla våra gäddor går tillbaka. Vid de tillfällen gäddan är för skadad för att släppas tillbaka brukar vi omgående avliva gäddan samt filea den på isen. Väl hemma gör vi pepparrotsgädda eller gäddfärs på filerna. Se receptet på ...

Återsättning, eller Catch & Release som det så fint heter

Kontrollera så att fisken känns kry innan du återsätter den.
Jobba fort men stressa inte, det brukar straffa sig själv!
För ner fisken i hålet men håll kvar stjärtfenan någon sekund för att känna att fisken själv gör ett frånskjut.
Det plaskar oftast bara till och så är den borta! Det händer att det går någon timma och så har man samma gädda på nytt på kroken!

Mer än 90% av den fisk vi får upp går tillbaka i sjön.
Det är inget självändamål att få så mycket fisk som möjligt, utan den finns andra värden med själva fisket. 
Däremot ser jag fisk som en del av vår föda och tar tacksamt emot när lyckan är en bi.
Förmånen man har är att man selektivt kan välja så att man stör den naturliga föryngringen så lite som möjligt.
För vem har mage att tacka nej till 10 fina abborrar i röken någon gång per år!