Issäkerhet

Säkerhetsutrustning

Glöm inte dina ISDUBBAR, din ISPIK och en HANSALINA!

.. och se alltid till att du inte är ensam ute på isen om det finns en minsta risk för dålig is.

Flytoverall

En flytoverall är aldrig fel. Bra flythjälp men framför allt varm och vindskyddande så att du undviker att ta felaktiga beslut samt att du kan stanna hela dagen ut om det är gott om fäll!

Läs mer om issäkerhet på Svenska livräddningssällskapets egen hemsida på ....

http://www.issakerhet.se/index.htm