Var kan man få tag på levande mört........

Sportfiskeboden i Täby
08-756 60 88
Har tidigt på säsongen levande bete!
www.sportfiskeboden.com

Huntyard&Berras Vårby
08-7402020
Ofta levande bete.
info@huntyardberras.se

FiskarnasRedskapshandel/Naturkompaniet Sickla
08-6400395
Ofta levande bete.
store63@naturkompaniet.se

Sundbybergs Sportfiske
08-289632
Ofta levande bete.
info@sundbybergssportfiske.se

Mörten (Rutilus rutilus) är en sötvattens- och bräckvattenfisk tillhörande familjen karpfiskar.
Mörten är en av Sveriges vanligaste sötvattensfiskar.

Den finns över hela landet. Mörten lever som regel i kanten av sjön, men om vattnet är grumligt kan de också hålla sig längre ut från stranden.
Vanligtvis är mörten cirka 20 cm lång, men den kan bli upp till 50 cm. Den väger oftast inte mer än ett halvkilo. Den är silverglänsande och har röda ögon.
Mörten leker i maj och juni och kan då lägga upp till 100 000 ägg, som kläcks efter 4 till 10 dagar. Mörten äter smådjur såsom små blötdjur, insektslarver och insekter den fångar på vattenytan, och växtdelar såsom mossa och alger. Bland mörtens naturliga fiender finns abborre och gädda. Mörten lever cirka 25 år.
I Sverige äter man inte mört längre (till skillnad från Östeuropa), men den är viktig som föda för rovfiskar som gäddor. Mört används ofta som agn för att fånga annan fisk.
Mörten har inplanterats i sjöar, som tidigare varit skadade av försurande nederbörd. Sjöarna har återställts med omfattande kalkning. Mörten tjänar som biologisk logg, de klarar fortplantningen om pH-värdet hålls rimligt högt.