Utrustning

Angeldon

Det finns ett flertal varianter av angeldon. Framför allt finns de traditionella angeldonen i trä eller plast att tillgå

Men det finns även nya varianter i plast med sprötet ifällt i plastbehållaren

Men även nya tekniska lösningar där själva linupphänglingen ligger under isnivån för att minska frysrisken

Själva använder vi traditionella trä och plastdon, varav några är gjorda på egen hand!

Vippor

Vippor finns i lite olika former och färger. Orange/röd topp är nog det vanligaste. Du kan komplettera vippan med olika typer av bjällror/ålpinglor alternativt att man monterar fästen för knallskott eller ollonskott!

Krokar.

Vanligtvis är traditionella angelkrokar monterade när man köper angeldon. Tycker allmänt att de skadar mörten så kraftigt att de inte är att rekommendera!

Redan för några år sedan böt vi ut alla angelkrokar mot gäddtackel av rostfri stålvajer med dubbla 3-krok. Det skonar då mörten som håller sig bättre vid liv men det gör även att gäddan eller gösen krokas lättare.

Mört

Levande mört är ett måste. Mörtstorleken spelar stor roll! Är du ute efter gös får du använda något mindre mört då gösens gap är klart mindre än gäddans. Är du ute efter storgäddan så måste du byta upp dig ett antal storlekar på mörten så säkerställ med leverantören att storleken är den rätta. Mört hittar jag hos ...

Beteshink

Normat sett mellanlagrar jag alltid mörten i en plasttunna i mitt kallförråd. Jag har försett tunnan med akvarieluftning samt en doppvärmare om temeraturen skulle krypa ner mer än väntat. Som transportkärl använder jag en uttjänt kylväska i hårdplast. Den står emot den värsta kyla ute på isen så inte vattnet fryser. I handeln finns en rad olika lösningar med både hårda och mjuka hinkar och några med automatisk luftning!

Isborr

Finns i en rad olika utföranden och storlekar. I och med att man ofta får rätt grov gädda bör man ändå tänka på borrens diameter. Du bör inte använda borr under 150 mm! Glöm inte IS SKOPAN som du har mycket nytta av när det fryser på!

Övriga verktyg

Åker aldrig ut och anglar utan fishgrip, avkrokare och käftöppnare.

Har också gjort en egen avkrokningsmatta av en avlagd blå IKEA kasse med liggunderlag limmat i botten. Går då också lättare att väga fisken om den är bångstyrig!

Skrylla/Släde/Kälke

Har byggt min egen släde där allt faktiskt rymms förutom beteshinken.

Isborren och Hansalinan sitter stadigt fästa på sidorna medan angeldon, vippor, verktyg, extra krokar, värmepåsar mm finns i avsedda fack. Det finns även plats för en mindre mjuk kylväska för mackor, frukt och dryck! Bra sitthöjd när man fikar eller bara allmänt är trött i bena.

Bakre handaget är bara att lyfta bort när man skall transportera den i bakluckan på bilen.

I och med det stora snödjupet har jag tillfälligt monterat skidor under medarna med enkla bult och vingmuttrar!