Vad är Angling?

Allmänt finns det väldigt lite beskrivet om fiskeformen "Angling"
Troligtvis ett urgammalt sätt att vinterfiska som kan liknas vid vintermete.

National Encyklopedin beskriver det som så här:
angla, fiska med angel (eller annan typ av krok).
angelfiske, fiske med hjälp av angeldon. Angelfiske utövas oftast vintertid genom hål i isen.
Från Wikipedia:
Angelfiske, är en typ av vinterfiske där ett antal angeldon sätts ut i isen i syfte att fånga i huvudsak gädda. Angeldonet är förenklat en rulle lina med en krok, på vilken småfisk, företrädesvis mört agnas. När en gädda äter mörten drar den oundvikligen i linan som angeldonets vippa spänner upp, och vippan indikerar napp. Fiskaren rusar diskret fram till hålet, och drar upp fisken i linan. Vid tävlingar i angelfiske är det vanligt att 10 angeldon per person är tillåtet, för sportfiske utan tävlan kan betydligt fler angeldon sättas ut på en dag.

Hålet, eller vaken i isen huggs upp med isbill eller borras upp. Om hålet huggs är det viktigt att den nedre kanten är jämn, och att hålet inte är koniskt nedåt, eftersom fisken då lätt fastnar i iskanten när man drar in den. Det är även viktigt att hålla hålet isfritt vid minusgrader, eftersom motståndet i en fastfrusen lina lätt skrämmer den nappande fisken.
Fiske-Fakta skriver:

Angelfiske bedrivs på is efter gädda. Som agn används en levande fisk, gärna mört. Fisken träs upp på en angelkrok som läggs ut genom ett hål i isen. Linan träs sedan upp på en markör från vilken linan dras loss vid hugg så att fiskaren kan se nappet från avstånd.
Ofta sätter man ut uppemot 20 angeldon vid angelfiske. Hålen måste vara rätt stora för att få upp gäddan. Vid hugg rusar fiskaren fram till angeldonet och tar linan i hand för att känna hur den löper ut. Efter några sekunder stannar gäddan för att vända bytet. Först när gäddan börjar röra sig igen dras gäddan in med en lugn och fast rörelse för att den inte ska lossna från angelkroken. Särskilt försiktigt behöver man vara när gäddan når hålet, då den måste lyftas upp i en jämn rörelse utan paus.

En annan beskrivning på "nätet" är följande:
Angeldon är ett fiskeredskap som används vid vinterfiske. Redskapet består av ett fäste med en fiskerulle som sätts i isen, linan dras ut via en upphöjd vippa varifrån den hänger ner i vattnet.

Ofta är donen försedda med någon form av indikering, till exempel knallkork eller ollonskott för att se om det nappar. Donen är dessutom utrustade med vippor för att hålla agnet på avsett djup och för att man skall kunna se vilket don som fått napp.

Många fiskare använder levande agn då det anses ge bäst resultat eftersom gädda föredrar levande bete framför dött. Agn som man använder är i huvudsak mört och även sarv, mindre brax o andra "mört" liknande fiskar, men det händer även att man använder små abborrar. En del fiskare, speciellt vid kusten, använder strömming som bete. Bäst fiske sker på nyisen och på våren.

Pröva häng betet 3-5 dm ovan botten. Rengör hålen regelbundet om det är många minusgrader ute för om hålen fryser blir fisket inte lika effektivt. Vid napp låt gäddan dra ut linan tills den stannar och vänder betet för att svälja. När gäddan börjar simma igen gör man mothugg och halar snabbt in. Ge ingen löslina under inhalningen och ta det lugnt när gäddan ska passera iskanten.
Gädda anglas lättast i grunda sjöar och i grunda vikar längs kusten. Gäddan håller ofta till i närheten utanför stora vassar. Borra hålen med t.ex. 10 m lucka där du tror att gäddan finns. Ofta finns gäddan på relativt grunt vatten 0,5 m-4 m.

Test